Siyasi görüş testi 2017

Türkiye'deki siyasi görüşler hakkında aşırı derecede taraflı bir şekilde hazırlanmış testtir. Amacı sizi rahatsız etmektir. Rahatsız olmanızdan mutlu olacağım.

ne 150 harfmiş. ndjdjdjkdjdjkdkdkdjdjdjfhdhdbdbdbdbdbdbxhxhdhhdbdhebdbhdhfhchchxhdhxhchcucucuchchchchchhchchdhebehdhduehebhxusbeuxuwbeuxhebrudehvrudhw.

Created by: Yiğit of anything
(your link here more info)
1. What is your age?
Under 18 Years Old
18 to 24 Years Old
25 to 30 Years Old
31 to 40 Years Old
41 to 50 Years Old
51 to 60 Years Old
Over 60 Years Old
2. What is your gender?
Male
Female
3. İmam hatipler hakkında ne düşünüyorsunuz?
İmam hatipler kapatılsın. Laikliğe aykırı.
Olmalı ama gerektiği kadar. İsteyenler gitmeli.
Çocuklar imam hatiplere yönlendirilmeli.
Herkes imam hatipe gitmeli.
4. Türbana nasıl bakıyorsunuz?
Türban ABD'nin oyunlarını örtüyor. Donum daha kutsal. Türban takan idam edilmeli.
Kamuda olmamalı ama sokakta takılabilir.
Kamuda da sokakta da isteyen talar isteyen takmaz.
Her yerde takilması için teşvik edilmeli.
Her yerde zorla taktırılmalı, takmayan recm edilmeli.
5. 28 Şubat'a nasıl bakıyorsunuz?
Çok doğruydu. Ordumuz, ülkemizi ve laikliği korumak için yaptı.
Demokrasiye aykırıydı. Yapılmaması daha doğruydu.
CeHaPe ziyniyeti başörtlü bacılarımıza zulmetti
Kendini gizlemek için başörtülüler açılabilir
6. Cemaatler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Cemaatlerin kökünü kazıyacağız.
Onların özgülüğüne müdahale etmemeliyiz.
Ülke için çok gerekli. Cemaatlerden adam çıkar.
Herkesin cemaatlere üye olması lazım olmayan kamalittir
7. Kürtçe konuşulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kesinlikle yasaklanmalı. Konuşan hakkında yasal işlem yapılmalı.
Kamu alanında konuşulmamalı. Sokakta ve evlerde konuşulabilir.
İsteyen istediği dili konuşur.
Biz Türkçe biliyorsak siz de Kürtçe bileceniz foşikler
8. 27 Mayıs hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kahraman ordumuz, Amerikancı liboş Menderes'i astı. Genç subaylar göreve!
Yapılmalıydı ama idamlar yanlıştı.
Demokrasiye aykırı olduğu için yapılmamalıydı.
Ulam CeHaPeli kamalitler yedirmeyis Menderesi. O halkin adamı
9. Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz?
Tanrım Atatürk, tapınağım Anıtkabir, kutsal kitabım Nutuk, Ataputçuyum sana ne?
Yaptığı her şeyi destekliyorum. Çok büyük bie liderdi.
Dersim olayı yanlıştı. Yanlışlarını konuşabilmeliyiz.
Diktatördü ama öyle olması gerekiyordu.
Şapka takmadı diye dedelerimizi astı dedelerimiz anlattı.
Apo benim Atakürt'üm. Atatürk'ten nefret ediyorum
10. Laik darbe hakkında ne düşünuyorsunuz?
Ordu göreve! Laiklik elden gidiyor!
Demokrasiye aykırı.
Birini astınız, birini zehirlediniz, diğerini yedirmeyiz
11. Nihal Atsız kimdir?
Sıradan bir lise öğretmeni
Foşik birisi
Atsız atam kutsa bizi len mQ
12. Alparslan Türkeş hakkında ne düşünüyorsunuz?
Amerikancıdır. 14'ler olayıyla gönderildiği Yeni Delhi'den geri dönmemeliydi.
Başbuğumdur.
İyi adamdı, devlet adamıydı.
Faşist bir sağcıydı.
13. RTE hakkında ne düşünüyorsunuz?
BOP eşbaşkanı. CIA'nın adamı.
Demokrat değil. Seçimle göndermeliyiz.
Reyiz anam bacım sana helal olsun
Eskiden iyiydi ama Fethullah hocamızla tartışmamalıydı
İsyan, devrim, özgürlük! Halk seni yıkacak Tayyip!
14. Türkiye'nin en büyük düşmanı nedir?
Şeriat, radikal islamcılık yani Lewis doktrini
PKK
Ovrupa ve CeHaPe ve Fetö ve Papuya Yeni Gene
Amerikan Emperyalizmi, kapitalizm
KömünÜzm
15. İsrail'e nasıl bakıyorsunuz?
ABD'nin tasmalı köpeği
Van minüt! Gazze, Filistinindir zulme dur de yaşasın mavi marmara
Hitler reyiz geri dön
16. Referandumda hile yapıldı mı?
Kesinlikle yapıldı. Bunu yanlarına bırakmayız.
Yapıldı ama boşverin 2019'a bakalım.
Koyun dediniz koyduk! Almanya titriyor feto Cehape Zimbabwe titriyor
17. Suriye hakkında ne düşünüyorsunuz?
Esat, BOP'la, Amerika'yla, teröristlerle mücadele ediyor.
Esat halkı bombalıyor bu yanlış.
Emevi camisinde namaz kılacaz. 82 Şam 83 Idlib 84 NüwyorQ
Bize ne Suriye'den?
Suri saxo 5tl cok güzel. suriler ekonomiyi canlandırdı
18. Yüzde 49'un adayı kim olmalı?
Abdullah Gül
Meral Akşener
Hepiniz bir gelin reyiz herkese koyar geçer
Kemal Kılıçdaroğlu
19. AKP ne zaman iktidardan düşer?
Kemalist darbe yapıldığında
Tayyip öldüğünde
Sonsuza kadar düşmeyecek
Kılıçdaroğlu istifa edince
Sosyalist devrim olunca
Mehdi Fethullah Gülen hocamız beddua hazırlıyor, edince düşecek.
20. Anketi hazırlayan hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kemalist
Kemalist

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad

Create a quiz on GotoQuiz. We are a better kind of quiz site, with no pop-up ads, no registration requirements, just high-quality quizzes. Hey MySpace users! You can create a quiz for MySpace, it's simple fun and free.

Sponsored Links

More Great Quizzes